Tillbaka till Remiss gällande yrkesfiskets rapportering

KU Registreringskrav i kustfiskejournalen

KU Registreringskrav i kustfiskejournalen