Remiss gällande yrkesfiskets rapportering

Havs- och vattenmyndigheten har sänt ut en remiss gällande yrkesfiskets rapportering under landningsskyldigheten. Förslaget är komplicerat och har väckt protester från yrkesfisket. Sverige uttrycker en vilja till att gå längre än vad EU:s regelverk kräver. HaV har nu inbjudit till ett samrådsmöte den 5 februari om remissen och har även skjutit fram sista svarsdag till den 19 februari som avses träda ikraft den 1 april.

Remiss gällande yrkesfiskets registrering

KU Registrering av all fångst ombord och utkast per art och fiskeansträngning i fiskeloggboken

KU Registrering av fångst ombord under och över minsta referensstorlek för bevarande (MRB)

KU Registreringskrav i kustfiskejournalen