När valet väl är över – Moderaterna i Varberg ändrar sig om vindkraft

Dessvärre är det inte helt ovanligt att politiker ställer ut löften inför val som de sedan inte kan infria. Men frågan är om inte Moderaterna i Varberg tar priset. De hade före valet satt sig emot en etablering av vindparken Kattegatt Syd, något som också är helt i linje med andra partikollegors uppfattning i många kommuner runt Sverige . En linje som också har stöd av Moderaterna nationellt. Alltså handlar den här frågan inte enbart om ett lokalt baserat löfte, utan om en sedan länge förd politik av Moderaterna.

Många moderatväljare i Varberg kan nu känna sig “blåsta”. Den politik som de trodde sig ha röstat på kastades helt om bara någon vecka efter det att valet var genomfört. Så här lät det i SVT nyheter den 21 september:

” Alla inser att vi behöver mer elproduktion i Sverige oavsett energislag, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande för kommunstyrelsen i Varberg.”

Det krävdes tydligen ett kommunalval först, innan moderaterna i Varberg anslöt sig till den här insikten,. Och vad hände med löftet om 400 miljarder som Ulf Kristersson vill lägga på ny kärnkraft? Varför var det egentligen så angeläget för Moderaterna att ändra ståndpunkt just nu?

För yrkesfisket i Halland är moderaternas lappkast i Varberg en enormt trist upplevelse att tvingas bevittna. Det handlar inte bara om att moderaterna säger ja till en vindkraftspark, samtidigt säger de då också nej till att försvara yrkesfiskets fullt legitima riksintresse i området. Yrkesfisket i Varbergs kommun är en levande fiskerinäring, trots att många fiskemöjligheter har försvunnit genom åren. Nu får det inte bli fler, då får det allvarliga konsekvenser. Fisket är inte emot att det byggs vindparker, bara de läggs i havsområden där det inte är till skada för en livsmedelsproducerande näring. I nuläget exporterar Sverige elenergi till Europa. Samtidigt klarar Sverige inte av genom en inhemsk livsmedelproduktion att försörja befolkningen med mer än cirka halvdelen av vad som krävs. Vi kan därför inte kasta bort framtida matproduktion för att ersätta med en elproduktion. Det blir ingen mätt av. Vattenfall har redan på gång en vindpark som ska placeras uppe på Stora Middelgrund. Låt bolaget nöja sig med det. Dessutom finns en mängd andra projekt som kan vara lämpligare.

Även Falkenbergs kommun är positiva till vindparken. Kungsbacka har dock sagt nej med hänvisning till att miljöpåverkan kan bli för stor. Något som vi i HKPO instämmer till fullo i då det finns alltför stora kunskapsluckor vad gäller elektromagnetiska effekter, buller och andra störningar som följer av en byggnation av vindturbiner på stora djup till havs och i stor skala. Att kunskapsluckorna är betydande kring havsbaserad vindkraft har Naturvårdsverket nyligen konstaterat i en rapport.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/moderaternas-vandning-positiva-till-vindkraftverk-i-varberg