HKPOs svar på remiss om det pelagiska systemet

Länk till pdf: