Vindkraft till havs får nej från Varberg

Hallands Nyheter (18 maj) skriver i en artikel att två vindkraftsparker planeras, en utanför Falkenberg och en utanför Varberg, trots att förslaget fått nej från Varbergs kommun.

“Varbergs kommun har yttrat sig över företagets samrådsunderlag och lyfter bland annat fram kommunens översiktsplan, som säger nej till havsbaserad vindkraft i kommunen. I översiktsplanen låter kommunen yrkesfisket och natur- och friluftsintressena väga tyngre än vindkraften.”

“Kommunen påminner också om havets och dess invånares känslighet för störningar. I området finns bland annat tumlare och därutöver är områdena viktiga för sjöfarten och fisket. Områden i närheten av projektområdet Galatea-Galene är klassade som riksintressen för dessa båda näringar.”

Länk till artikeln: https://www.hn.se/nyheter/varberg/vindkraft-planeras-till-havs-trots-varbergs-nej-1.28103794

Samrådsunderlag: