Viktig information om vägning från GFA

Viktig information om vägning och märkning!

För att vi skall kunna ta emot, registrera och sedan sälja allt gods som levereras till auktionen så måste alla lådor vara korrekt vägda och uppmärkta vid leverans.

Vi är som förstahandsmottagare ansvariga för att det som säljs på auktionen är vägt och uppmärkt på rätt sätt, men vi har ingen praktisk möjlighet att manuellt kontrollera allt gods som kommer in under natten inför varje ny auktion.
Av den anledningen är vi beroende av att ni som leverantörer väger och märker på rätt sätt och därför behöver vi delegera det ansvaret till er.
Korrekt vägningen kan göras på två sätt:

1, Har du våg ombord kan du registrera dig som ombordvägare, se länk nedan om anmälan till Hav och vatten. https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/yrkesfiske/regler-/vagning-av-fangst/anmalan-om-vagning-ombord.html

2, Om du inte är registrerad ombordvägare skall fångsten vägas på godkänd våg iland och bokföras i vägningsjournal. Dessa skall finnas tillgängliga i varje landningshamn, förslagsvis i anslutning till kylutrymmet där lådorna förvaras innan transport till auktionen.
Journalerna behöver inte skickas iväg men skall finnas arkiverade i tre år.
Journalerna beställs från hav och vatten:
https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/yrkesfiske/regler-/vagning-av-fangst/vagningsjournal.html

Vi vill också att märkningen är korrekt på båtrapporten och att den kan kopplas samman med rätt låda. Dubbelkolla alltid den förtryckta informationen på båtrapporten så att den är korrekt. Partier som saknar landningsrapport eller som har andra uppenbara fel kommer att ställas undan och säljas när felen är korrigerade.

Eftersom olika myndigheter framledes kan komma att utdöma vite vid kontroll om fångsterna är felvägda eller felmärkta, så måste vi på GFA förmedla den eventuella sanktionsavgiften till den eller de fiskare som är orsaken till föreläggandet.

Broschyr om vägningsregler hittar du på: https://www.havochvatten.se/download/18.5f66a4e81416b5e51f71ceb/1382338986328/broschyr-nya-regler-vagning-av-fisk.pdf

Har du frågor och funderingar kring detta är du varmt välkommen att kontakta oss på 031-42 00 85 så hjälper vi gärna till.

Varma hälsningar!
Göteborgs Fiskauktion