Skarp kritik mot danska fiskekvoter

 

Danska Rigsrevisionen riktar skarp kritik mot landets system med fiskekvoter. Flera “kvotkungar” – fiskare som kunnat köpa på sig stora fångstkvoter – polisanmäls.

2002 införde parlamentet folketinget ett nytt system, som gav fiskare möjlighet att köpa och sälja kvoter. Folketinget framhöll att kvoterna inte borde samlas i för få händer, men gav enligt nyhetsbyrån Ritzau inga riktlinjer för hur man skulle undvika det.

Nu är det precis det som har inträffat. Kritiken är besk i Rigsrevisionens utvärdering, som omfattar hela perioden 2003-2017.
Miljø- og Fødevareministeriets handläggning har varit under all kritik, anser revisorerna. Den har bland annat byggt på felaktiga data och innehållit skiftande beräkningsunderlag. Bland de möjliga missförhållanden som observerats finns dokumentförfalskning.

Niels Vestergaard, professor i resurs- och fiskeekonomi vid Syddansk Universitet, säger att slutsatserna är skakande och visar att systemet aldrig har fungerat.
– När det är ganska få aktörer på marknaden, så får vi monopolliknande förhållanden. Därmed är det inte de bästa fiskarna som klarar sig utan de största, säger han.

Miljø- og Fødevareministeriet har polisanmält ett ännu okänt antal fiskare och fiskeriföretag.
Danmarks Fiskeriforening vill att det ska offentliggöras hur många.
– Det här gör att man framställer hela fiskerinäringen som suspekt, säger ordförande Svend-Erik Andersen.


Artikeln är publicerad här:

http://www.msn.com/sv-se/ekonomi/nyheter/skarp-kritik-mot-danska-fiskekvoter/ar-AAqbzhI?li=AA4RBF&ocid=spartandhp#image=1

Mer finns att läsa här:

http://www.dr.dk/nyheder/indland/overblik-omstridt-kvotesystem-vendte-op-og-ned-paa-dansk-fiskeri-og-lokalsamfundet

Fiskerimininster Karen Ellerman i ett pressmeddelande:

“Arbejdet med opfølgningen på Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentration i dansk fiskeri er godt i gang, konstaterer fiskeriminister Karen Ellemann i en pressemeddelelse efter samrådet den 7. september. Siden Rigsrevisionen overgav beretningen til Statsrevisorerne d. 16. august 2017 har repræsentanter for alle Folketingets partier på jævnlige møder i Udenrigsministeriet drøftet opfølgningen på beretningen og i dag er man nået til enighed om de første konkrete tiltag.
– Vi har nu taget det første konkrete skridt i arbejdet med at rydde grundigt op på hele fiskeriområdet, både hvad angår regler og administration. Nu sætter vi gang i en ekstern undersøgelse af kvotekoncentrationsområdet. Vi er ikke i mål endnu og der venter fortsat mange dage i arbejdstøjet. Men jeg vil gerne kvittere for det gode og konstruktive samarbejde i ordførerkredsen, siger fiskeriminister Karen Ellemann.
Undersøgelsen skal se på en lang række områder, som Rigsrevisionen har udtalt kritik af i sin beretning og undersøgelsen forventes afsluttet inden jul.
Undersøgelsen vil bl.a. indeholde
– Dybdegående bagudrettet undersøgelse af sagspraksis, administration og kontrol af fartøjs- og kvotehandler.
– Analyse af det eksisterende administrationssystem, herunder eventuelle systemiske fejl og mangler, samt systemets evne til at opdage stråmandsvirksomhed.
– forslag til en fremtidig administrationsmodel, herunder muligheder for digitalisering og et nyt register for kvoteejerskab.
Desuden er der i kredsen enighed om, at der skal ses på udenlandske fiskeres ejerskab af danske fiskekvoter og hvordan der kan udvikles et velfungerende regelsæt i overensstemmelse med EU’s regler.
Ministeren og ordførerne har endvidere drøftet den konkrete opfølgning på fiskeripakkens intentioner om at begrænse kvotekoncentration i dansk fiskeri.
– Nu får vi i fælleskab taget fat om roden på problemet med kvotekoncentration, så vi sikrer et dansk fiskeri i både økonomisk og miljømæssig balance. Det er vigtigt for mig, at der også i fremtiden er plads til både store og små i dansk fiskeri, udtaler Karen Ellemann”