Räkfiskare överens om selektivt fiske

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) hade den 31 mars bjudit in till ett stormöte för räkfiskare, främst för att diskutera en utveckling mot ökad selektivitet i räkfisket. Medlemmar från HKPO var också inbjudna till mötet som ägde rum i Smögen.

Det finns redan idag redskap framtagna som har en god selektivitet. Nordens trålbinderi visade upp deras selektiva rist. SFPO har köpt in två av dessa som de lånar ut till medlemmar. Jan-Olof Hellberg, medlem i HKPO, har länge varit en starkt drivkraft i arbetet med att utveckla bättre selektiva redskap. Om detta kan läsas mer här:

http://www.smogens-fiskauktion.com/nyheter/27-selektiva-redskap-ger-groent-ljus

På mötet rådde samstämmighet om att nu ta ansatsen vidare och arbeta fullt ut för ett hållbart räkfiske, där även norska räkfisket är en viktig partner med samma ambitioner.

HKPO är mycket tillfreds med att räkfisket nu gemensamt bestämt att ta krafttag för att kunna minska än mer på fångsterna av småräka. Vi är övertygade om att detta är vägen till framgång för att bygga upp räkbestånden och en väg som HKPO också under lång tid har förordat.

Två konkreta förslag framkom vilka gemensamt ska lämnas in till HaV från båda producentorganisationerna, SFPO och HKPO. Det första förslaget är att det bör föreskrivas att minsta mått för de sista åtta metrarna i räktrålen ska vara minst 45 mm och att regleringen bör införas i EU:s bestämmelser. Det andra förslaget handlar om fördelningen av restkvoten på cirka 200 ton från 2016.

SFPO:s hemsida:

http://www.sfpo.se/nyheter/valbesokt-stormote-for-rakfiskare-den-31-3?category=news