Rapport från HaV om GFP under 2016

Havs- och vattenmyndigheten redovisar resultaten och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) 2016:

verksamheten-inom-eus-gemensamma-fiskeripolitik