Danska torskfiskare kompenseras för minskade kvoter i Östersjön

Danska regeringen har med anledning av de kraftiga nedskärningarna av torskkvoterna i Östersjön, 56 % i västra området och 25 % i det östra, beslutat att lämna ett ekonomiskt stöd till näringen. Merparten, cirka 80 %, av stödet på 24 miljoner i danska kronor går till fartyg under 15 m.

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) skickade i januari månad in en skrivelse till näringsdepartementet med en anhållan om stöd till det svenska torskfisket i Östersjön. Regeringen har ännu inte fattat beslut i frågan.

Artikeln i Fiskerforum.dk:

http://fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/torskefiskerne-i-oestersoen-faar-nu-kompensation-28022017

Skrivelsen från HKPO:

HKPO anhållan om stöd torskfiske Östersjön 2017-01-19