Undantagen i ristfisket – Vad gäller

HaV har lämnat ett klarläggande beträffande undantagen i fiske med rist och vad som avräknas på den individuella tilldelningen.

I kräftristen omfattas havskräfta, kolja, äkta tunga och räka av LS 2017.

Undantag i kräftristen 2017: Hög överlevnadsundantag gäller för havskräfta och deminimisundantag gäller för bifångster av kolja, äkta tunga och räka (deminimisundantagen i kräftrist gäller fångster under MRB)

I räkristen omfattas räka, havskräfta, kolja, äkta tunga och vitling av landningsskyldighet 2017.

Undantag för räkfiske utan tunnel 2017: Deminimisundantag gäller för bifångster av vitling, kolja och äkta tunga (deminimisundantagen i räkrist utan tunnel gäller fångster under MRB)

 De fångster som omfattas av undantag ska rapporteras som DIS respektive DIM och avräknas inte den individuella kvoten.

 Mer detaljer finns på denna sida (se särskilt pdf-filen ”Vägledning om landningsskyldigheten”):

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/yrkesfiske/landningsskyldighet/information-om-landingsskyldigheten.html