Nytt fiskesystem 2017

 

Havs- och vattenmyndigheten ska enligt myndigheten strax före årsskiftet ha sänt ut tillstånd till samtliga licenshavare med uppgifter om fördelade fiskemöjligheter för 2017.

Det är angeläget att fisket nu följer upp konsekvenserna av systembytet, hur fördelningarna faller ut i olika fisken och hur det kommer påverkar enskilda fiskare gentemot det tidigare fisket.

Ett första offer för det nya systemet är VG 27 Rönnskär i Träslövsläge, en välhållen garnbåt (en av få kvarvarande garnbåtar i Halland), med yngre fiskare som ägare. Historiskt har de fångat mycket äkta tunga, en art som HaV väljer att inte fördela efter historik. Tilldelningen av övriga arter blir mycket liten; 5 kg kolja, 13 kg vitling, 14 kg gråsej, 292 kg torsk. Inget som är möjligt att bedriva ett yrkesmässigt fiske på. Nu måste båten säljas.

HaV har tidigt uppmärksammats på problematiken. Det enda anständiga nu är att HaV möjliggör för drabbade fiskare att istället få bedriva ett fiske på kustkvoten.

Det andra vi redan nu kan konstatera är att HaV delat ut hela den västra torsk-kvoten till det passiva fisket, utan att samtidigt kompensera trålfisket för bortfallet. Detta innebär att de trålare som har haft en viktig del av sin historiska fångst i det västra området då mister en stor andel av fiskemöjligheterna för 2017 (de får endast en tilldelning efter sitt historiska fiske i det östra området). Fördelningen som HaV sammantaget har gjort i de båda områdena är därför orättfärdig och behöver snarast rättas till.

En ytterligare sak som vi undrar över är möjligheten för den enskilde licenshavaren att rätt kunna bedöma huruvida den egna tilldelningen är korrekt eller inte. Väsentliga fakta för detta saknas i de utsända tillstånden (eller har delgetts på annat sätt). Det är en avgörande faktor i rättssäkerheten att fiskaren själv ska kunna värdera riktigheten av tilldelade fiskemöjligheter, och naturligtvis nödvändig som ett underlag i en eventuell överklagan.

HKPO uppmanar medlemmarna att höra av sig till oss med eventuella problem eller frågor och vara öppna för att hjälpa till vid en utvärdering och analys av det nya systemet. Tanken är att HKPO också ska vara behjälplig med att matcha överföringar av fiskemöjligheter.

HKPO har inte haft anledning till några högre förväntningar på fiskesystemet för 2017. Istället har vi fört fram att det skulle må bättre av att ges ytterligare tid för nödvändig anpassning, för att kunna klara ett fortsatt traditionellt fiske och inte i farten förorsaka en strukturomvandling som är oönskad. Nu är det upp till HaV att visa att de kan leva upp till utfästelsen som myndigheten ändå gjort, att under året ha en beredskap till att justera och rätta till bristerna i systemet.