Fiskekvoterna i Västerhavet 2017 – Torskkvoten i Kattegatt +42 %

 

EU:s fiskeministrar är överens om fiskekvoterna i Västerhavet. Det blir en höjning av de flesta kvoterna, men nordhavsräka (-32 %) och kolja (-47 %) sänks kraftigt. För nordhavsräkans del handlar det om en preliminär kvot som ska revideras efter att nya beståndsuppskattningar tas fram.

Hela pressmeddelandet från näringsdepartementet kan läsas här:

http://news.cision.com/se/naringsdepartementet/r/eu-s-fiskeministrar-ar-overens-om-fiskekvoter-i-vasterhavet,c2149714