Viktigt! TFA för yrkesfiskare upphör 31 december 2016

 

HKPO har fått nedanstående information angående TFA-försäkringen som våra medlemmar tecknar genom organisationen. Beskedet innebär att den 31 december 2016 så upphör försäkringen att gälla. En ny TFA-försäkring måste därför tecknas hos FORA, enskilt för var och en yrkesfiskare. Det blir till samma kostnad som tidigare, 450 kr.

OBS! Du har fortfarande möjlighet att välja enbart TFA om du har övriga försäkringar på annat håll. För de som är företagare med anställda gäller som tidigare en skyldighet till att teckna fullständiga försäkringar för dessa.

————

Information om TFA för yrkesfiskare med anledning av Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringars beslut vid sammanträdet 2016-05-18

 Sveriges Fiskares Producentorganisation och Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation har fått information om att Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar inte medgav att anställda yrkesfiskare på fiskeriföretag får omfattas av försäkringsvillkoren ”TFA för yrkesfiskare”.

 Obs! För att bibehålla försäkringsskyddet, måste företagaren omgående teckna försäkring för sina anställda hos Fora. Yrkesfiskare som är företagare omfattas då också av TFA i det försäkringsavtal som tecknas för de anställda.

 Från och med 1 januari 2017 kommer det inte längre vara möjligt att teckna en TFA-försäkring via producentorganisationen.

Detta innebär att yrkesfiskare som är företagare utan anställda och som vill fortsätta att ha en TFA-försäkring från och med 1 januari 2017, själva måste teckna ett försäkringsavtal hos Fora.

 Försäkringsvillkoren ”TFA för yrkesfiskare” upphör 31 december 2016 med följd att försäkringsvillkoren för TFA istället kommer att tillämpas.  

Följden blir också att försäkringsavtalen för Sveriges Fiskares Producentorganisation och Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation kommer att avslutas samma datum.

För mer information om detta kontakta Fora. 

För att få mer information om tecknande av försäkringsavtal kan ni kontakta Foras kundservice på telefon 08 – 787 40 10. Anmälningsblanketter finns på Foras hemsida, www.fora.se.