Rapport från SLU om projekt 2015

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har färdigställt och rapporterat till Havs- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket de projekt för ett selektivare fiske som varit finansierade av 2015 års medel. Det är dels en tjock slutrapport inkluderat alla projekt samt ett faktablad för varje projekt:

http://www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/selektivt-fiske/

I högerspalten finns en rubrik “projekt 2015”

Här är direktlänken till pdf-dokumentet:

http://www.slu.se/Documents/externwebben/akvatiska-resurser/publikationer/Aquarapporter/2016/Aqua%20report%202016_8%20Selektivt%20fiske_small.pdf