Svenskt yrkesfiske 2020 – ny strategi presenteras

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten beskriver i ett pressmeddelande målsättningen med strategin:

År 2020 ska det svenska yrkesfisket vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart.
Det ska vara enklare regler för företagen inom yrkesfisket, yngre ska våga satsa på fiskeyrket och vi har levande kustsamhällen. Detta är några av delarna i strategin ”Svenskt yrkesfiske 2020” som Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten tagit fram tillsammans.

http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2016/saskayrkesfisketmotaframtidennystrategiforsvensktyrkesfiske.5.41f741bc1544fb31e2c8d908.html

Strategin “Svenskt yrkesfiske 2020” i sin helhet kan laddas ner här:

Svenskt yrkesfiske 2020