Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige – det nya namnet på Hallandsfiskarnas PO


Hallandsfiskarnas Producentorganisation ändrar nu föreningens namn till:

     Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek. för.

I dagligt tal, Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO).

Namnändringen görs för att bättre beskriva omfattningen av den verksamhet som föreningen i dag bedriver; med medlemmar som fiskar i Sveriges havs- och kustområden i Skagerack, Kattegatt och Östersjön, med skilda slag av redskap, såsom krok, garn, bur och trål.

Föreningens tillväxt har varit kraftig på senare tid, med många nya medlemmar från Bohuslän. I och med namnändringen är förhoppningen att fler båtar nu kan känna en tillhörighet och gemenskap med föreningen.

Adresser och telefonnummer är såsom tidigare. Mejladressen har ändrats till:

info@hkpo.se

De tidigare använda mejladresserna kommer dock att fungera ännu en tid.