EU-Kommissionens förslag till flerårig förvaltningsplan för Östersjön – Rapport från möte landningsskyldighet i västerhavet

EU-kommissionen har lämnat förslag till flerårig fiskeriförvaltningsplan för Östersjön. Läs/ladda ner här:

Förslag till flerårig plan östersjön

Remissvar från HaV: HaV remiss-svar

Övriga remissvar: http://www.regeringen.se/sb/d/15328/a/249818

NSAC Landings Obligation Focus Group möte i Amsterdam 7-8 oktober 2014.

Rapporten från mötet beskriver en del viktiga frågeställning som just nu diskuteras kring kommande landningsskyldighet i Nordsjön och västerhavet. Rapporten är på engelska:

Report-of-Amsterdam-LO-Focus-Group-1-11

Här är en Google-översättning till svenska av rapporten:

Landningskyldighet focusgrupp NSAC 7-8 okt