Landningsskyldigheten införs för vissa fisken 2015

Trots att delar av regelverket ännu inte finns på plats så inträder landnings-skyldigheten stegvis för vissa fisken 2015. I östersjön för torsk, lax, sill och skarpsill. I västerhavet berörs det pelagiska fisket. Havs- och vattenmyndigheten informerar löpande på myndighetens hemsida om vad som gäller:

https://www.havochvatten.se/hav/fiske–fritid/yrkesfiske/gemensamma-fiskeripolitiken-gfp/information-om-landingsskyldigheten.html