Nytt om Värö Bruk

Intressant utveckling när det gäller Värö Bruk, HFPO kommer som en del av den grupp som arbetar emot Värö Bruks planerade utsläpp att träffa representanter för Södra Cell och Värö bruk den 24 september. Stellan Hamrin, som är HFPO:s och gruppens expert, har samtalat med Björn Riesinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, Riesinger delar vår uppfattning avseende utsläppen.

Frågan om Värö Bruk var uppe på NSAC:s möte i Hamburg, där det  beslutades om en skrivelse i frågan. HFPO:s representant på mötet, Peter Olsson, gjorde en ingående redovisning av frågan. Han fick ett starkt stöd av Mikael Nykvist från sportfiskarna, som även berömde det initiativ som tagits från HFPO:s sida om en gemensam artikel med sportfiskarnas förbundsordförande i Hallands Nyheter. Även Jan Norlenius från SFR yttrade sig i frågan.

Till den grupp som arbetar för att förhindra Värö Bruks planerade ökade utsläpp ,innehållande bland annat dioxin, har nu även Kungsbacka kommun anslutit sig. Ännu saknas tyvärr Varbergs kommun. Greenpeace Danmark har visat intresse för frågan, men inte Greenpeace Sverige.

Gruppen har ett nytt möte den 25 september på Falkenbergs Seafood i Glommen, då det även kommer att beslutas om inlagan till Miljödomstolen. Inlagan har tidigare diskuterats i HFPO:s styrelse och dom förändringar och förtydliganden som där kom fram är nu gjorda.

Viking B