Fas 2 – förslag lagt till SFR styrelse

Thomas Ahlström har till SFR:s styrelse lämnat en slutrapport med förslag till samorganisation för svenskt yrkesfiske. Rapporten har därefter distribuerats till berörda parter. Förslagen i skrivelsen gör ett hopp i processen, förbi de utan större framgång genomförda Fas 1-samtalen vilka avsåg bildande av producentorganisationer. Tilltänkta, eller befintliga PO har från HFPO horisont sett, inte haft något inflytande över de förslag som nu framförs i rapporten. Vi kommer självfallet noggrant att studera skrivningarna.

Rapporten finns att läsa/ladda ner här:

https://www.hkpo.se/ladda-ner/