Pilotprojekt i Östersjön

HFPO har ansökt till HaV om att få till stånd ett pilotprojekt i östersjön i syfte att utröna följderna av införd landningsskyldighet, och en minskning av minimimåttet på torsk till 35 cm. Meningen är att utröna fördelning och kvantiteter av vad som kan komma att föras iland när utkastförbudet träder i kraft 2014.