Tillbaka till Remiss gällande yrkesfiskets rapportering

KU Registrering av all fångst ombord och utkast per art och fiskeansträngning i fiskeloggboken

KU Registrering av all fångst ombord och utkast per art och fiskeansträngning i fiskeloggboken