Utkast till ny strategi för fiske och vattenbruk

HKPO har lämnat följande synpunkter på strategin:

Här är strategi-dokumentet: