Tillbaka till Yttrande på remiss från HaV om fiskereglering i marina skyddade områden i Kattegatt

HKPO angående remiss Dnr 1565-2017 marina skyddade omr