Yttrande på remiss från HaV om fiskereglering i marina skyddade områden i Kattegatt

Regleringen berör Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde Bank, Morups Bank samt Nidingen. HKPO har lämnat följande yttrande:

HKPO angående remiss Dnr 1565-2017 marina skyddade omr

Remissen från HaV kan läsas här:

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2017-05-31-forslag-till-fiskereglering-i-de-marina-skyddade-omradena-fladen-lilla-middelgrund-stora-middelgrund-och-rode-bank-morups-bank-samt-nidingen.html