Samråd om Vindpark Galatea-Galene

HKPO har inbjudits till att lämna synpunkter på vindpark Galatea-Galene i Kattegatt. Vindkraftverkens föreslagna placering är utanför Varberg och Falkenberg, mellan de utsedda natura 2000 områdena Fladen och lilla Middelgrund (Galene) samt lilla Middelgrund och stora Middelgrund (Galatea). Synpunkter ska lämnas senast 10 december.