Möte på Resö om fiskesystem

Inbjudan till uppstartsmöte i HKPO avseende framtida fiskesystem

Havs- och Kustfiskarnas PO bjuder in medlemmarna till ett uppstartsmöte för information och en bred diskussion kring hur organisationen framåt skall arbeta med systemfrågorna för västerhavet, särskilt med sikte på 2017 där HaV har framfört tankar om att ”ta ett större helhetsgrepp”. HKPO deltar som bekant inte längre i EDF-grupperna. Istället är avsikten att arbeta fram egna alternativa systemlösningar, och att kontinuerligt föra direkta samtal i frågorna med HaV och berörda producentorganisationer. Eftersom förutsättningarna för fiskets bedrivande (landningsskyldigheten) kommer att ändras successivt fram till åtminstone 2019, är det viktigt att fiskesystemet inte tidigt låser fast näringen, utan utformas så att ett traditionellt fiske också kan bedrivas i framtiden.

Datum:  Fredagen den 23 oktober

Tid:        Kl. 11:00

Lokal:    Resö Hamnmagasin, Resö

Välkomna!

Havs- och Kustfiskarnas PO

Läs här om HaVs inriktning för 2017 gällande fiskemöjligheter:

inriktningsskrivelse-fordelning-av-fiskemojligheter-under-ls