Värö Bruks ökade utsläpp i P4 Halland

Länk till inslaget:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=5985931&playaudio=5102926

 

Idag togs första spadtaget för den stora utbyggnaden av Södra Cell Värö Bruk. Met är fortfarande oklart om det i och med utbyggnaden kommer att bli ökade utsläpp av kväve och fosfor som leder till övergödning. Havs- och vattenmyndigheten har begärt in en ny så kallad spridningsmodell från bolaget för att se hur utsläppen kommer att påverka vattnet omkring.

Publicerat kl 15:34
Viking Bengtsson, Hallandsfiskarnas ordförande säger att fiskarna ser tecken på att Kungsbackafjorden oväntat håller på att återhämta sig. Han oroar sig över att utbyggnaden av Södra Cell kommer att innebära ökade utsläpp och därmed ett bakslag för havsmiljön på nytt.

Och Havs- och Vattenmyndigheten har begärt nya uppgifter om utsläppen.

– I den spridningsmodell som bolaget lämnat in i tillståndsansökan så kan vi inte se i vilken omfattning som Kungsbackafjorden påverkas av utsläppet, men vi har begärt in en ny spridningsmodell som ska vara klar i december, säger Anna Alenius Bolin på myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten är måna om att utsläppen av fosfor och kväve som leder till övergödning inte ska öka. I närområdet kring Väröhalvön så har man idag måttlig ekologisk status i havet och målet är att man ska nå målet god ekologisk status 2015. Nu har man flyttat fram målet till 2021, eftersom man insett att man inte kommer klara det til nästa år.

– Då är det ju jätteviktigt att vi jobbar med att minska utsläppen av kväve och fosfor istället för att öka dem.

Vad tror du kommer de att kunna minska utsläppen när man ska i det närmaste fördubbla produktionen?

– Med en bra rening kan mycket gå. Det är väl det tillståndsprocessen ska handla mycket om, säger Anna Alenius Bolin.

Södra Cells koncernchef Lars Idermark kan inte säga säkert vad den nya verksamheten kommer att innebära i form av utsläpp, men säger att all industri förstås har en miljöpåverkan.

– Men vi kommer att använda den bästa tillgängliga tekniken och är måna om att ha så lite utsläpp som möjligt.

Ha säger också att man nu kommer att ha en dialog med myndigheter som ställer miljökrav och annat.

– Vi är måna om att följa regler och riktlinjer, sen blir det en större industri och då blir det mer utsläpp per definition, säger Lars Idermark.