ICES uppdaterade råd för äkta tunga – från 93 till 394 ton!

Så sent som i juni månad i år ville ICES i sin rådgivning skära ner kvoten på äkta tunga i Skagerrak, Kattegatt och västra Östersjön till endast 93 ton. Nu tvärvänder forskarna och lämnar istället ett råd på 394 ton, en häpnadsväckande förändring. Resultatet har framkommit efter att ICES tagit bort en del analyser, vilket också stämmer bättre överrens med vad svenska och danska fiskare upplever i sitt fiske.

Det är EU som har beställt en uppdaterad analys. Vilken inverkan ICES råd nu får på kvoten för 2016 återstår att se. Äkta tunga ingår i landingsskyldigheten (LS) för 2016 och fisket skulle få stora svårigheter om den tidigare rådgivningen skulle bli till verklighet, med ett onödigt utkast i trålfisket och en kraftigt försämrad lönsamhet för garnfisket i främst Kattegatt.

ICES nya råd finns här:

http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2015/2015/sol-kask%20update.pdf