Havs- och Fiskeriprogrammet öppnas för ansökan om stöd

Den som driver företag eller projekt inom fiskeri- eller vattenbruksnäringen kan nu välja bland ett stort antal olika stöd att söka. Alla företagsstöd och de flesta projektstöd inom det svenska havs- och fiskeriprogrammet öppnar för ansökan den 19 november. Då öppnar även e-tjänsten för ansökningar om miljöinvesteringar i landsbygdsprogrammet.

 

http://www.jordbruksverket.se/5.28a03dda15115cfd30294142.html