North Sea Advisory Council (NSAC) råd om måttet på havskräfta – 8,5 cm

 

NSAC som är en viktig aktör för fisket inom EU har i sin rådgivning till Scheveningen Group föreslagit en sänkning av minsta bevarandestorlek (MCRS) på havskräftan i Skagerack och Kattegatt  från 13 cm till 8,5 cm, (alternativt 0 cm då de menar att fångster mellan 0-8,5 cm ändå är av begränsad omfattning).

Hur rådgivningen kom till är häpnadsväckande. Inte för att förslaget lämnades av representanter från det danska fisket – det var kanske inte helt oväntat. Vad som förvånar mycket är att svensk representation (SFR) uppenbarligen inte har reserverat sig eller uttryckt någon annan uppfattning i frågan, vare sig i demersala arbetsgruppen eller på NSAC:s styrelsemöte. I vart fall kan inte detta utläsas av dokumenten, vilket innebär att de står bakom råden. Endast miljöorganisationer (WWF, MSC), sportfiskare och en fransk fiskeorganisation (CNPMEM) har anmält en avvikande uppfattning, något som också framgår av protokoll och i den slutliga rådgivningen.

Här är NSAC:s rådgivning att ladda ner (se punkt 5.2 och 5,3) :

5-1415-20150331-Landings-Obligation-Exemptions DWG-20150604-Chagen-MReport-2 Ex-Comm-20150311-CHagen-MReport5

Här är protokollet med deltagarlista (att förslaget diskuterades framgår av punkt 6.3 där invändningar görs) :

Ex-Comm-20150311-CHagen-MReport5

Här är protokollet med deltagarlista från Demersal Working Group:s möte (punkt 5.8) :

DWG-20150604-Chagen-MReport-2