Viktig information från GFA vid skrovbyten

Då och då byter fiskare båt (skrov). Detta meddelas inte till 1:a-handsmottagaren enligt skyldighet. Detta medför att vi inte kan rapportera avräkningsnotan till Havs- och vattenmyndigheten. Detta orsakar oss mycket merarbete och risk för sanktioner för både oss som 1:a-handsmottagare och för fiskaren, helt i onödan.

Göteborgs fiskauktion måste ha uppgifterna på den nya båten senast två vardagar innan första försäljning!

Vi behöver;

  • CFR                                  t.ex. SWE000001234
  • IRCS                                 t.ex. SFD-1234 eller SABC
  • EM                                   t.ex. GG 1234
  • Namn                              t.ex. Titanic II
  • Personnummer          på licensinnehavaren, om annan än orgnr.
  • Landningshamn          ordinarie landningshamn.
  • Fiskevatten                  ordinarie fiskevatten, med subdiv.
  • Redskap                         primärt fiskeredskap.