Viktig info om MSC och bifångstrapportering

Viktig info om MSC och Bifångstrapportering

Som ni kanske redan känner till är MSC-certifikatet nu övertaget av SVC Västkustfisk AB. Certifikatet är även föremål för en ny revision och ett av villkoren för fortsatt godkännande är att alla bifångster av angivna arter rapporteras in till msc-organisationen. Rapportering kan enkelt ske via appen Mofi, alternativt skickas bifångstdagboken i bladform till Linda Frithiof. Läs mer om detta och om kontaktuppgifter på SVC hemsida:

MSC

SVC efterfrågar rapporter av bifångstdagböcker för 2022 och hittills under 2023. Under en övergångstid finns dagboken kvar på SFPO hemsida. Det viktigaste är att det rapporteras så att certifikatet kan fortsatt behållas.

HKPO har blivit ombedda av SVC att uppmärksamma våra medlemmar på dessa förändringar av MSC. Likartad information kommer även att sändas ut med avräkningsnotor m m.