Upprop för lokalt hållbart fiske

Sjutton kustkommuner som är oroliga för att yrkesfisket ska försvinna från de lokala hamnarna har skrivit under ett upprop till regeringen som kan läsas här:

Fiskeupprop

Och här är en debattartikel i frågan där det bl a framförs:

“Svenskt fiske är på väg att upphöra längs stora delar av Sveriges långa kust. Fiskeflottan blir mindre och mindre och flera fiskehamnar har försvunnit eller blöder. Föränd­ringen har accelererat under senare tid, inte i oväsentlig del påskyndad av beslut av stat­liga myndigheter. Dessa beslut går dessutom, oväntat nog, tvärtemot regeringens mål om ett lokalt fiske och en levande landsbygd.”

https://www.svd.se/det-lokala-fisket-riskerar-forsvinna-helt/om/debatt