Tredje största syrebristen uppmätt under de senaste 14 åren – djupt frustrerande för fiskarna

Eftersom fisken kvävs efter att spridningen och intensiteten av syrebristningen har ökat och avsevärt ökat under den senaste rapporteringsperioden, som sträckte sig från 25 augusti till 22 september.

Detta skriver Aarhus Universitets nationella centrum för miljö och energi.

Lyckligtvis har starka vindar under första halvan av september gjort att syreförhållandena har förbättrats någonstans i det grunda. Men i områdena med djupare vatten har det tyvärr skett en försämring av syreförhållandena.

Tilltagande vind i kombination med ökade vattennivåer i vissa områden och ändrad vindriktning ledde till en viss rörelse av vattenmassorna, vilket påverkade syrekoncentrationen och fördelningen av syre i vattenpelaren.

De hårdast drabbade områdena med syrebrist var:

Mariager fjord
Haderslev Fjord
norra Bälthavet
södra Lilla Bält
de sydöstjyske fjordarna
Sydfynska skärgården
Fehmarn Bält
Mecklenburg Bay
Dessutom fanns det utbredda områden med måttlig syrebrist och låg syrehalt. Syrefria förhållanden i bottenvattnet och utsläpp av giftigt svavelväte registrerades på flera ställen.

Syrebristsituationen i september var kritisk för havsmiljön i de mest drabbade vattnen, där en betydande del av området och vattenpelaren påverkades av övervägande kraftig syrebrist.

Den totala ytan med syrebrist i september var något större än augusti i år och september förra året. Omfattningen av syrebrist i
september 2022 var den sjätte största sedan 2002, den värsta syrebristningen hittills och har sedan 2008 bara överskridits med omfattningen 2016 och 2020.

Det totala området som påverkas av syrebrist i danska inre vatten har ökat markant sedan 2010, avslutar DCE i sin syrebristrapport för september.

Länk:

https://fiskerforum.dk/tredje-stoerste-ildsvind-maalt-de-seneste-14-aar-dybt-frustrerende-for-fiskerne/