Svar på remiss om tillfälliga kräfttillstånd

HKPO har lämnat följande synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens remiss om tillfälliga kräfttillstånd för de som enbart har torsktillstånd i Östersjön och blir drabbade av nödstoppet på riktat torskfiske.

Remissen finns att läsa här:

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2019-08-08-remiss-gallande-mojligheten-att-bevilja-tillfalligt-fisketillstand-for-fiske-efter-havskrafta-med-bottentral-forsedd-med-artsorterande-rist.html