Svar på rådets remiss om fiskerikontroll

HKPOs svar kan läsas här:

HKPO remissvar KOM 2018 368, N2018-03915-FJR, Ndep,