Svar från HKPO på remissen om registrering av fångst

Här är vårt svar på remissen gällande yrkesfiskets registrering av fångstuppgifter:

HKPO remissvar Dnr 3810-15