Svar från HKPO på remiss om fördelning av fiskemöjligheter

hkpo-synpunkter-pa-remiss-dnr-613-16