Stockholms fiskauktion startar upp

Aktieägarna i Stockholms fiskauktion (SFA) kallas till extra bolagsstämma den 13 maj. Aktieteckningen, som yrkesfisket är en stor del av, har uppnått vad som krävs för att arbetsgruppen för SFA den 19 april kunde fatta ett beslut om att gå vidare i arbetet med att starta upp en fiskauktion i Stockholm. På bolagsstämman ska en ny styrelse väljas som hanterar frågor om rekrytering av personal, hyra av lokaler med mera.

Den 19 april hade totalt 862 aktier x 10 000 kr tecknats och betalats. Utöver detta har några större aktörer visat intresse men ännu inte bestämt sig.