SFPO vill höja måttet på hummer!

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) har gått in till Havs- och vattenmyndigheten med bland annat en begäran om höjning av minimimåttet på hummer, från 8 till 9 cm.

HKPO:s inställning är att förslaget bara kommer att förvärra situationen för yrkesfisket vars andel av hummerfisket är mycket litet i förhållande till det expansiva olicensierade fritidsfisket som tar upp närmare 90 %.

I hummerfisket finns det redan en unik beståndsfrämjande åtgärd som består av att rombärande honor ska återutsättas. Problemet är istället det snabbt ökande fritidsfisket efter hummer som det i stor utsträckning saknas kontroll över.

Havs- och Kustfiskarnas PO har till HaV lämnat följande skrivelse:

HKPO skrivelse hummer 2016-03-14