SD511 Eros selekterar ut småräkan

Janne Hellberg, medlem i HKPO, har idéer om hur en ny selektiv trål i räkfisket skall se ut för att minimera fångsten av mindre räka. Ett provfiske med  fiskebåten Eros har genomförts med goda resultat som följd. De överstiger t o m förväntningarna, menar Janne som nu bjuder in till pressträff.

Länk till pressreleasen:

PRESSRELEASE Jannes selekterande trål

 

Havs- och Kustfiskarnas PO har glädjande nog fler medlemmar som intresserar sig för att försöka uppnå en ytterligare bättre selektivitet i sitt fiske, Provfisken pågår eller har nyligen genomförts inom både fisket efter havskräfta och torsk.