Remiss från HaV – nya bestämmelser för att få förnyat fisketillstånd

Infiskningskrav ska införas för att få förnyat tillstånd för fiske med torskfångade redskap i Kattegatt, Skagerrak, Nordsjön och Östersjön samt för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med sorteringsgaller.

Remissvar senast den 3 mars. Förslaget föreslås träda ikraft den 15 mars 2016.

För nerladdning:

Remiss krav fisketillstånd

Remiss krav fisketillstånd-konsekvensutredning

HKPO:s remissvar:

HKPO remissvar Dnr 521-2016