Remiss från HaV – Fördelning av sill i Östersjön och taggmakrill i Nordsjön

Förslaget gäller dels fördelning av kvoterna för taggmakrill i Nordsjön, dels av kvoten av sill i delområde 30-31 i Östersjön samt av skarpsill i samma område.

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 1 februari 2016.

HKPO:s svar på remissen:

HKPO remissvar Dnr 2732-15

Hela remissen finns här för nedladdning:

Remiss taggmakrill o sill slutlig 1

Konsekvensutrening taggmakrill o sill 1