Remiss ändrade bestämmelser garn och trål

HaV har sänt ut en remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål och uppdelningen av kvot på äkta tunga:

Förslag till ändringar gällande krav på selektiva paneler i trål med maskstorlek 90-119 mm i Kattegatt, begränsningar för maskstorlekar i garn i Kattegatt och Öresund samt uppdelning av kvoten för äkta tunga mellan redskapsgrupper.

Här är remissen med konsekvensbeskrivning:

Remiss – ändrade bestämmelser garn och trål Konsekvensutredning_ändrade bestämmelser garn och trål

Konsekvensutredning_ändrade bestämmelser garn och trål

Remissvar skall lämnas senast den 6 december.

HKPO remissvar Dnr 3404-15