Regeringen vill införa kameraövervakning ombord på fiskefartyg

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av Regeringen att utreda och föreslå försök med kamerabevakning ombord på fiskefartyg.

Uppdragsbrev: