Rapport från förhandlingarna om Värö Bruk

Miljödomstolsförhandlingarna angående Värö Bruk avslutades på onsdagen
Förhandlingarna har förts i en konstruktiv anda där sakfrågorna diskuterats ingående. Den diskussion som förts har varit långt från de förslag som bruket hade från början.
Naturvårdsverket ,Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och fisket har haft en samstämmig kritik mot brukets förslag, och bruket har hela tiden fått backa, något som givetvis varit besvärligt för dom, är att de presenterar betydligt mindre utsläpp per ton och totalt i Mönsterås än det man tänkt sig i Värö, det var också tydligt att man var inte helt uppdaterade när det gäller vattendirektivet, och hur EU:s generaladvokat ser på frågan.
Den frizon man tänkt sig, håller på att stängas igen. En av huvudfrågorna för oss var dioxinet, där man visade på undersökningar som visade att processen var dioxinfri. Stellan Hamrin som förde fiskets talan gjorde ett mycket professionellt jobb, och hade tagit fram ett bra underlag som i mycket låg i fas med Havs- och vattenmyndigheten, Länstyrelsen, och Naturvårdsverket. Det märktes tydligt att det funnits kontakter under vägen fram, mellan dessa aktörer och fisket.
Dom faller den 1 september och det skulle förvåna om det inte gick fiskets väg, men miljödomstolen är alltid miljödomstolen.

Viking