Nya regler för sjöfart – viktigt informationsmöte 16 februari

HKPO kallar till ett informationsmöte fredagen den 16 februari om de nya reglerna för nationell sjöfart. Transportsstyrelsens experter kommer att vara på plats för att informera och svara på frågor.

Det nya regelverket börjar för fiskets del att gälla fr o m den 1 april 2018 (för mindre båtar ett år senare).  Reglerna bygger på egenkontroll och  rapportering av uppgifter på Transportstyrelsens hemsida.

För att inte riskera att båten förbjuds att lämna kajen, är det viktigt för varje fartygsägare (från 5 m och uppåt) att i tid sätta sig in i den nya reglerna.

Mötesplats och datum: GFA:s utbildningscenter, Pirhus 1, (vid fiskauktionen) fredag den 16 februari kl. 10:00-15:00.

OBS! förhandsanmälan gäller. Är endast öppet för medlemmar i HKPO.

Någon form av förtäring kommer att erbjudas. 

Anmäl ditt deltagande till Tommy Lang på telefon 034037250, eller ännu hellre via e-post “info@hkpo.se“. I första hand en deltagare per båt, då lokalen är begränsad. Ytterligare deltagare endast i mån av plats.

 

Utdrag från Transportstyrelsens hemsida:

Regler för nationell sjöfart

Vad innebär de nya reglerna?
De nya reglerna omfattar de krav som ställs på dig som redare och på fartygets konstruktion och utrustning. Det finns även andra krav som du kan omfattas av, exempelvis krav på behörigheter för att framföra fartyget, krav på fartygets bemanning och på att fartyget ska vara registrerat.

Vem berörs?
Reglerna gäller dig som har ett fartyg som är 5 meter eller längre och som helt eller delvis används i yrkesmässig trafik. Dessutom berörs svenska statsfartyg som är 5 meter eller längre och fritidsfartyg som är längre än 24 meter.
Läs mer om vem som berörs och vem som inte berörs av reglerna.

När börjar reglerna gälla?
Reglerna gäller från och med den 1 juni 2017, men de ska tillämpas vid olika tillfällen beroende på vad du har för fartyg.

Dessa datum gäller:
Fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och som är 15 meter eller längre, eller transporterar fler än 12 passagerare: 1 juni 2017
Existerande fartyg som är 15 meter eller längre, eller transporterar fler än 12 passagerare: 1 april 2018.
Fartyg från 5 till 15 meter som transporterar högst 12 passagerare: senast 1 april 2019.

Egenkontroll och tillsyn
Tillsammans med regelverket gäller ett tillsynssystem som i huvudsak bygger på egenkontroll, det vill säga att du som redare själv kontrollerar och ansvarar för att fartyget är sjövärdigt.
Målen med de nya reglerna är att:
alla fartyg bibehåller en hög säkerhet
reglerna är enkla att följa och förstå
skapa rätt förutsättningar för dig som redare att bedriva din verksamhet
skapa en marknad med lika villkor för alla.