Ny forskning belyser fiskenäringens förändrade förutsättning

Länk till artikel om Malin Anderssons arbete:

https://www.ism.lu.se/article/ny-forskning-belyser-fiskenaringens-forandrade-forutsattningar

Avhandlingen finns att ladda ner här:

https://portal.research.lu.se/portal/files/68625861/Malin_Andersson_web.pdf